International Trucks - 3859549C93 043Y0063278

International Trucks
DPF
3859549C93 043Y0063278
G092A / International MaxxForce 13 / International PROSTAR