Mitsubishi - 2U

Mitsubishi
Ceramic
2U
LARGE MONTERO/ MITSUBISHI CARISMA 1.8GDI 0.1