Toyota - 0V110

Toyota
Ceramic
0V110
Toyota Rav 4 2.5L