Toyota - 30T18

Toyota
Ceramic
-
30T18
STI / Toyota CHR 1.8 Hybrid